20% patiënten is niet bekend met wettelijk recht op inzage in of een kopie van het eigen patiëntendossier

Als letselschadeadvocaten hebben wij dagelijks te maken met de medische dossiers van onze cliënten. Wij merken vaak dat cliënten niet weten welke rechten zij hebben ten aanzien van hun eigen medisch dossier. Dat blijkt ook uit recentelijk onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. Van de 702 respondenten geeft namelijk 20% aan niet bekend te zijn met het recht op inzage in of een kopie van het eigen medisch dossier. Het volledige rapport van Nivel leest u hier.

Wat vindt de minister van het genoemde percentage door Nivel?

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) vindt dit percentage hoog en heeft naar aanleiding van het rapport de informatievoorziening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verduidelijkt. Een grote verbeterslag ligt volgens hem echter in het direct online toegankelijk maken van het dossier voor patiënten. In een brief gericht aan de Tweede Kamer schrijft Bruins dat hij in zijn beleid streeft naar een toekomst waarin het normaal wordt dat mensen zelf in hun persoonlijke gezondheidsomgeving hun medische en leefstijlgegevens verzamelen die nu nog versnipperd liggen bij verschillende zorgprofessionals. Een persoonlijke gezondheidsomgeving bevordert volgens hem ook het goede gesprek tussen de arts en patiënt, verbetert de zorgverlening en leidt uiteindelijk tot een vermindering van de administratieve lasten van zorgaanbieders.

Welke rechten heeft u nog meer als patiënt?

Dat er aandacht is voor het recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier vinden wij een goede ontwikkeling. Naast dit recht hebben patiënten echter ook nog andere rechten ten aanzien van hun medisch dossier. Daarbij valt te denken aan:

  • Het recht om een eigen verklaring toe te laten voegen aan het dossier.
  • Het recht om door de arts in het dossier te laten vastleggen voor welke ingrijpende verrichtingen toestemming is gegeven.
  • Het recht om een eigen verklaring toe te laten voegen aan het dossier.
  • Het recht om feitelijke onjuistheden te laten corrigeren.
  • Het recht om gegevens, die feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen, af te schermen van de overige gegevens in het dossier.

Heeft u vragen over uw rechten als patiënt?

Neem dan contact op met de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, stuur ons een facebookbericht of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *