Wanneer verjaart een letselschadevordering?

Een letselschadevordering verjaart na vijf jaar. Deze termijn start op het moment dat je als slachtoffer bekend bent met de aansprakelijke persoon en de geleden schade. Het kan dus zo zijn dat deze termijn pas veel later begint dan het moment van het ongeval. Bijvoorbeeld omdat je nog niet weet wie de schade heeft veroorzaakt. Wel heb je als slachtoffer een zekere onderzoek plicht om de aansprakelijke persoon te achterhalen.

Een vordering op de verzekeraar van de automobilist verjaart sneller: na drie jaar. Deze termijn start op het moment van het ongeval.

Het verjaringsrecht is complex en bovenstaande is slechts bedoeld ter indicatie. Vraag bij twijfel altijd advies van één van onze advocaten.