Ik heb het vermoeden dat er fouten zijn gemaakt tijdens mijn medische behandeling. Wat zijn mijn opties?

Ten eerste kunt u uw klachten kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Ook kunt u de zorgverlener aansprakelijk stellen en (diens verzekeraar) vragen om vergoeding van uw schade. Indien u er met de zorgverlener niet uitkomt, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. U kunt zich ook tot een geschillencommissie wenden. De geschillencommissie is bevoegd om een schadevergoeding tot €25.000 toe te kennen. Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtcollege wijst geen schadevergoeding toe maar beoordeelt na een klacht of de zorgverlener een berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen. We kijken graag met u welke weg het best bewandeld kan worden.