Door het ongeval kan ik mijn huis niet meer schoonhouden. Mijn moeder komt dat nu voor mij doen, maar zij moet daarvoor vrij nemen van haar werk. Kan ik haar kosten ook meenemen als schade?

Schade in verband met huishoudelijke hulp moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. Ook wanneer jij geen officiële huishoudster (zwart óf wit) inschakelt, maar bijvoorbeeld jouw moeder dan moet de aansprakelijke partij deze schade vergoeden. Het is alleen niet zo dat de vrije dagen of het uurtarief van je moeder als uitgangspunt voor de schade worden genomen. Uitgegaan wordt van een uurtarief dat gebruikelijk wordt betaald aan een huishoudster. In de richtlijn van De Letselschade Raad wordt uitgegaan van een tarief van €9,00 per uur.