Krijg ik mijn schade pas vergoed als ik een regeling met de verzekeraar tref?

Nee, het is de bedoeling dat uw financiële positie, zoveel als mogelijk, gelijk wordt gehouden aan de positie zonder ongeval. Voorkomen moet worden dat u allerlei kosten gaat voorschieten. Tijdens het schaderegeling proces vergoedt de verzekeraar uw schade daarom middels het betalen van voorschotten. De betaalde voorschotten worden bij het treffen van een regeling verrekend met uw totale vergoeding.