Ik ben gebeten door een hond. Kan ik de schade op iemand verhalen?

Ja. Op grond van de wet is de bezitter van een dier (in dit geval de hond) risicoaansprakelijk voor de schade die het dier aanricht. Voor de toepassing van dit artikel is relevant dat de schade is veroorzaakt door de eigen gedraging en eigen energie van het dier. Wanneer de hond bijt, omdat deze door de politie hiertoe een commando krijgt, is de politie niet risicoaansprakelijk.

Wanneer de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, kan de aansprakelijke partij onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op eigen schuld van het slachtoffer. Dat percentage eigen schuld vermindert de vergoedingsverplichting van de aansprakelijke partij. Het ontstaan van het ongeval is dan het gevolg van een combinatie tussen een onberekenbare gedraging van het dier en de onvoorzichtigheid van de persoon die met dit dier omging. Of sprake is van eigen schuld, is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval en moet per casus worden bekeken.