Er is mij een ongeval op het werk overkomen, kan ik mijn schade op mijn werkgever verhalen?

Indien u een ongeval is overkomen tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden en u daardoor schade lijdt, is het uitgangspunt dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Het begrip ‘werk’ moet u ruim zien. Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Maar ook ongelukken als u onderweg bent voor uw werkgever kunnen een bedrijfsongeval zijn. Uw werkgever kan onder de aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Deze zorgplicht is ruim. Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, u goede instructies geven en toezicht houden. Was het ongeval (deels) aan uzelf te wijten? Uw werkgever kan alleen onder de aansprakelijkheid uitkomen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is sprake als u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en dat daardoor schade zou kunnen ontstaan. Uw werkgever moet dit bewijzen.