Ik heb een arbeidsongeval gehad met letsel tot gevolg. Kan ik de schade verhalen op mijn werkgever, ook als het ongeval gedeeltelijk mijn eigen schuld was?

Voor de werkgever geldt een risicoaansprakelijkheid. In het kort betekent dit: als je als slachtoffer  kunt aantonen dat je schade hebt opgelopen in de uitoefening van je werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de door jou geleden schade. De werkgever kan op zijn beurt onder aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat is echter niet snel het geval.

Je kunt als werknemer geen beroep op eigen schuld tegengeworpen krijgen van je werkgever. De werkgever dient dus in beginsel de volledige schade van jou als werknemer te vergoeden. Dit is anders wanneer je als werknemer opzettelijk de schade hebt veroorzaakt, of wanneer je bewust roekeloos bent geweest. In dat geval kan het zo zijn dat jouw schade niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Hiervan is echter niet snel sprake.