Wat als ik ben aangereden door een automobilist en deze persoon niet verzekerd is. Krijg ik mijn schade dan ook vergoed?

In beginsel is iedere automobilist op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) verplicht een verzekering af te sluiten. Is er geen verzekering, dan kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. De schade kan dan worden verhaald op dit fonds op dezelfde manier als de schade anders op de WAM-verzekeraar van de automobilist zou zijn verhaald. Er geldt echter wel een eigen risico van €250,00. Het Waarborgfonds Motorverkeer handelt ook de schades af indien de schade is veroorzaakt met een gestolen auto, of wanneer de automobilist na het ongeval is doorgereden en onbekend is gebleven. In dat laatste geval is het wel belangrijk om zo spoedig mogelijk na het ongeval (in ieder geval binnen twee weken) aangifte te doen bij de politie.