Wijziging Regeling Participatiewet: uitkering van het Schadefonds (meestal) geen invloed meer op Bijstandsuitkering

Onlangs is aan de Regeling Participatiewet een bepaling toegevoegd, waardoor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer mag worden betrokken bij de middelentoets voor de bijstand. De uitkering van het Schadefonds wordt daardoor volledig vrijgelaten en heeft, op een enkele uitzondering na, geen invloed meer op (het recht op) een Bijstandsuitkering.

Uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een (eenmalige) financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Ook nabestaanden van slachtoffers die zijn omgekomen door een geweldsmisdrijf en naasten van een slachtoffer dat aan zo’n misdrijf ernstig en blijvend letsel overhoudt, komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering. De tegemoetkoming heeft niet de intentie de geleden schade volledig te dekken, maar is een (afhankelijk van het soort misdrijf en het letsel) vooraf vastgesteld bedrag en biedt slachtoffers, naasten en nabestaanden enige financiële genoegdoening voor schade die vaak lastig of niet te verhalen is op de dader. De bedragen kunnen variëren van € 1.000,00 tot € 35.000,00.

Bijstandsuitkering

Gemeenten mogen per individueel geval bekijken of zij een (im)materiële schadevergoeding in de middelentoets meerekenen of niet. Tot 15 mei 2020 viel ook een uitkering van het Schadefonds onder deze vrijheid van gemeenten. In de praktijk is echter gebleken dat gemeenten zeer verschillend omgingen met deze vrijheid. Een uitkering van het Schadefonds voor (bijstandsgerechtigde) slachtoffers in gemeente X had bijvoorbeeld tot gevolg dat hun Bijstandsuitkering werd gestopt, omdat zij met de uitkering van het Schadefonds het wettelijk vastgelegde maximumvermogen (€ 6.225,00 voor alleenstaanden in 2020) overschreden, terwijl bij slachtoffers van een gelijk misdrijf in gemeente Y de middelentoets anders werd uitgevoerd, waardoor zij – ondanks de uitkering van het Schadefonds – hun recht op een Bijstandsuitkering behielden. Aan dat onderscheid is per 15 mei 2020 met de nieuwe bepaling in de Regeling Participatiewet een einde gekomen: de uitkering van het Schadefonds mag niet meer als vermogen of inkomen worden meegeteld voor de bijstand.

Uitzondering

De nieuwe regeling geldt in beginsel voor alle slachtoffers die een tegemoetkoming krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Alleen voor nabestaanden die een losse uitkering krijgen voor derving van levensonderhoud (een compensatie van inkomensverlies), bestaat een uitzondering. Een uitkering voor derving van levensonderhoud heeft namelijk het expliciete oogmerk tegemoet te komen in de schade die door derving van levensonderhoud wordt geleden en om de gebruikelijke levensstandaard nog enige tijd voort te zetten. Het vrijlaten van deze specifieke uitkering zou op gespannen voet staan met het karakter van de bijstand. Daarom hebben gemeenten ten aanzien van deze uitkering hun vrijheid wel behouden: iedere gemeente mag dus per individueel geval beoordelen of een uitkering van het Schadefonds voor derving van levensonderhoud meegewogen wordt voor het bepalen van het recht op een Bijstandsuitkering.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Dit blog is geschreven door Lisa Verhagen. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *