Bizar laag smartengeld na ontucht

Dat mensen schade lijden als gevolg van verkeersongevallen is bekend, maar ook als slachtoffer van een misdrijf kun je recht hebben op schadevergoeding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is de schade die (eenvoudig gezegd) direct in geld uit te drukken is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten, verlies van inkomsten, reis- en telefoonkosten en huishoudelijke hulp. Naast de materiële schade kun je ook immateriële schade lijden, dan heb je recht op smartengeld. Smartengeld herstelt de schade die je hebt geleden niet, maar kan in sommige gevallen een beetje helpen om het geestelijke leed te verzachten.

Met dit in het achterhoofd heeft de Rechtbank Midden Nederland op 25 augustus 2015 een bizarre uitspraak gedaan in een ontuchtzaak. Aan een minderjarige, bij wie meerdere malen ontucht is gepleegd, is slechts een bedrag aan smartengeld toegewezen van € 3.000,00. De Hersteladvocaten vinden dit onbegrijpelijk laag. Hieronder zal worden uitgelegd waarom wij dit vinden.

De feiten

De dader heeft gedurende langere tijd ontucht gepleegd bij het slachtoffer. Bewezen is verklaard dat het ontucht heeft plaatsgevonden gedurende één jaar, tot het moment dat het slachtoffer 18 jaar werd. Na de ten laste gelegde periode is het seksuele contact echter nog langere tijd doorgegaan.

Verdachte heeft in 2007 een relatie gekregen met de moeder van het slachtoffer en is enkele maanden later bij hen ingetrokken. Zowel verdachte als het slachtoffer hebben verklaard dat er vrij snel een vertrouwensband tussen hen ontstond. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij een waardeloze relatie met haar eigen vader had en dat verdachte een vaderfiguur voor haar werd. Op enig moment ontstond er een seksuele relatie tussen hen. Het slachtoffer heeft, zoals ook in de uitspraak is te lezen, aangegeven dat verdachte soms boos of chagrijnig werd als zij geen seks met hem wilde. Zij heeft ook verklaard dat verdachte tegen haar heeft gezegd dat haar moeder haar het huis uit zou zetten als ze achter hun seksuele relatie zou komen. Het slachtoffer was bang dat verdachte haar moeder zou verlaten als zij geen seks met hem zou willen hebben. Zij heeft daarom niks tegen haar moeder gezegd, ook om haar geen verdriet te doen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank neemt het de dader (ons inziens terecht) kwalijk dat hij op deze wijze misbruik heeft gemaakt van het grote leeftijdsverschil tussen het slachtoffer en hemzelf, het vertrouwen dat zij in hem stelde alsmede van haar jeugdigheid en kwetsbaarheid. Verdachte heeft door zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer.

Wel houdt de rechtbank rekening met het feit dat de strafzaak grote gevolgen heeft voor verdachte. Hij is zijn baan en woning kwijtgeraakt. De rechtbank ziet er – anders dan de officier van justitie – geen aanleiding om een contactverbod en straatverbod op te leggen.

Alles afwegende is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat passend is een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en nog enkele bijzondere voorwaarden.

Oordeel rechtbank ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel

Het slachtoffer heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 8.851,91, te weten € 755,65 aan materiële schade en € 8.096,26 aan immateriële schade (smartengeld).

De officier van justitie heeft gevorderd de gehele vordering toe te wijzen. Verdachte heeft aangegeven dat het smartengeld moet worden gematigd naar € 2.500,00.

Naar het oordeel van de rechtbank is vast komen te staan dat het slachtoffer schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze schade op € 3.755, 65 (terwijl er € 8.851,91 is gevorderd), waarvan € 3.000,00 aan smartengeld en € 755,56 aan materiële schade. De rechtbank geeft aan te hebben gelet op wat er in soortgelijke gevallen is toegewezen.

Hoe kijken wij hier tegenaan?

Wij zijn van mening dat in een zaak als het onderhavige geval een smartengeldvergoeding van € 3.000,00 onbegrijpelijk laag is. Als je de smartengeldgids van de ANWB erop naslaat zie je dat smartengeldvergoedingen van € 3.000,00 worden toegewezen bij beenbreuken en armbreuken die na enige tijd zijn genezen. Dit maken dergelijke breuken niet minder vervelend, maar een bedrag van € 3.000,00 voor gepleegde ontucht is in vergelijking met een beenbreuk of armbreuk zeer laag. Zeker gezien het feit het slachtoffer blijvende (ernstige en langdurige) psychische schade heeft opgelopen.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar diverse uitspraken in de smartengeldgids, zie je in vergelijkbare gevallen vergoedingen van € 7.786,00, € 8.361,00, € 10.315,00. Wij blijven ons druk maken over de lage smartengeldvergoeding in Nederland.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *